Steimel - Hofmann Consult

Steimel - Hofmann Consult

Metalworking

Metalworking

Предлагаме  металообработващи машини като ерозийни машини, машини за повърхностно шлифоване, сушилни, центрофуги, машини за боядисване на дребни изделия  в насипно…

Още ...
Casting

Casting

Хофман Консулт предлага широка гама продукти за леярство като леярски поти за цветни метали и сплави, топилни пещи, топлоизолационни материали,…

Още ...
Robotics

Robotics

Хофман Консулт предлага промишлени роботи, произведени от световноизвестната фирма KUKA AG. Голямото разнообразие от роботи дава възможност за роботизация на…

Още ...
Consumables

Consumables

Предлагаме консумативи за шлифоване, полиране, лепинговане и наваряване, диамантени и карбонитридни дискове, инструменти за обработка на твърди материали и сплави,…

Още ...
Pumps

Pumps

Хофман Консулт предлага широка гама от зъбни, центробежни, ротационни, героторни и други помпи с изключително дълъг експлоатационен срок, висок КПД…

Още ...
Clamping systems

Clamping systems

Hofmann Consult offers a wide range of EDM and metalworking clamping Systems manufactured by HIRSCHMANN GmbH 

Още ...
 

STEIMEL

Steimel GmbH & Co. Maschinenfabrik е фирма със 125 годишна история, специализирана в производството на центрофуги за отделяне на смазочни, охлаждащи течности и масла, машини и инсталации за натрошаване на стружки и различни видове индустриални помпи.

Центрофуги за отделяне на смазочни, охлаждащи течности и масла

Настоящата петролна криза, водеща до непрекъснато растящи цени на петролните продукти, налага все по-често търсенето на икономии в производствения процес. Извлечените чрез центрофугиране промишлени течности се използуват многократно в производствения процес, тъй като при третирането не се променят физичните им параметри.

В центрофугите на фирма Steimel GmbH е възможно и нанасянето на финни покрития върху детайли с различно предназначение.

Машини, инсталации и линии за натрошаване на стружки в машиностроенето

Чрез третиране на стружките в края на производствените стружкоотделящи процеси се постига икономия на празни пространства за съхраняването им, подготовка за последващо извличане на промишлените течности чрез центрофугиране; постигане на по-висока цена на пазара за вторични суровини; спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Голямата гама машини на фирма Steimel GmbH позволява обработката на стружки от различни видове материали, включително и от жилави, еластични стомани. Фирмата предлага и пълна автоматизация на стружковото складово стопанство.

Зъбни, центробежни, ротационни, героторни и други помпи с изключително дълъг експлоатационен срок, висок КПД, лесен монтаж. Помпите са съобразени със специфичните нужди на клиента и намират приложение в охладителни инсталации, химически рафинерии, хранително-вкусовата промишленост, дизелови корабни мотори, асфалтополагащата техника и други.

За повече информация: http://www.steimel.com/

Clamping systems

Robotizing

ISO 9001:2008