Закрепващи системи - Hofmann Consult

Закрепващи системи - Hofmann Consult

 

Закрепващи системи

Хофман Консулт предлага широка гама от закрепващи системи за ерозийни и металообработващи машини, производство на фирма HIRSCHMANN GmbH.

Предлаганите гъвкави системи за закрепване значително увеличават производителността на машините.  Интегрираните решения с интелигентни, модулни закрепващи системи включват предварително зададени параметри, които минимизират настройването, измерването и предварителното инсталиране на устройството.

Предимства на закрепващите системи HIRSCHMANN:

- Увеличаване производителността чрез по-добро използване на машината
- Намалено време за настройка, като по този начин се избягват престоите
- Увеличаване на гъвкавостта
- Намалено време за паралелна подготовка и предварително настройка на детайлите
- Без допълнителна настройка на толерансите чрез затягане, отхлабване и повторно захващане

 

hirschmann

 

 

Леярство

Закрепващи системи

Роботизация

Металообработване

ISO 9001:2015