Начало  JOKE  Курсове по полиране

Курсове по полиране

фирма „ Хофман Консулт България” организира курсове за полиране 

Kурсовете се водят от обучения във фирма JOKE/Германия,  висококвалифициран персонал на фирма ХОФМАН КОНСУЛТ.

Курсовете се провеждат  в сградата на фирмата ни в София. Съществува и опцията за провеждане на курс по полиране и при клиента.

За участие в курса се заплаща минимална такса.

Водещо начало по време на курса е създаване в курсистите на практически умения за правилна работа с устройства и консумативи за полиране.

За целите на обучението на всеки курсист се предоставя машина за полиране, консумативи и типов детайл. Обработва се типовия детайл от инструментална стомана, като последователно се полират повърхнини с различна форма.

След обяснение и демонстриране на правилния метод на обработка, курсистите самостоятелно извършват операциите по полиране на типовия детайл. В своята работа те са насочвани и коригирани от водещия на курса.

По време на работата се изясняват всички възникващи въпроси, а след приключване на полирането на всяка отделна повърхнина се провежда дискусия-обобщение.

В края на курса курсистите получават сертификат „Йоке” за завършен курс по полиране.

kursove1

kursove2