Cервиз

 

Компетентните и с дългогодишен професионален опит служители от Сервизния отдел на фирма „Хофман Консулт България” ЕООД извършват:

  •  диагностика на всякакъв вид машини.
  •  Диагностика на механичната част
  •  Диагностика на електрическата част
  •  Диагностика на софтуера на Цифрово-програмното управление на машини с ЦПУ
  • Извършва ремонт
  •  Доставя резервни части на представляваните от фирмата за България типове машини
  • Гаранция от 6 месеца за извършения ремонт.