#

име

телефон

Ел.поща

Мобилен телефон

 

1

Диана Хофман – Управител

+35929609010

Hofmann-Consult@t-online.de

2

Красимир Христов – Управител

+35929609017

manager@hofmannconsult.net

+359877317671

3

Сузана Савова – Офис Мениджър

+35929609010

office@hofmannconsult.net

+359879591515

4

Стоян Тонев – Мениджър Продажби

+35929609022

stonev@hofmannconsult.net

info@hofmannconsult.net

+359882115024

5

Огнян Тодоров – Мениджър Продажби

+35929609020

otodorov@hofmannconsult.net

sales@hofmannconsult.net

+359877317668

6

Михаел Калчев – Мениджър Продажби

+35929609021

mkalchev@hofmannconsult.net

+359877596567

 

7

Петко Михнев – Н-к Склад

+35929609014

warehouse@hofmannconsult.net

+359885245823

8

Манор Динчев – Н-к Инструментално производство

+35929609014

tools@hofmannconsult.net

+359876698668

9

Борислав Борисов – Отдел Лазерно заваряване

+35929609014

service@hofmannconsult.net

+359882538222

10

Цветан Дойчинов – Счетоводител

+35929609025

account@hofmannconsult.net

+359888304045

11

Офис Германия

+49220588081

Hofmann-Consult@t-online.de