Начало  WALTER TROWAL

WALTER TROWAL

Машини, агрегати и консумативи за шлифоване и полиране на детайли

Машинии за шлифоване и полиране

Кръглошлифовални машини от серията СВ, CD и CM

Линейношлифовални машини и машини от типа “Арена” за обработка на детайли със средни и големи габарити

Турбофинишни машини за интензивно снемане на заусенъци и шлифоване на по- дребни по габарити детайли

Машини и агрегати за подсушаване на обработени детайли

Агрегати за обработка на продукти и пречистване на отпадъчни води

КОНСУМАТИВИ:

Различни по форма и габарити керамични и полимерни тела

Компаунди и течности, съпътстващи шлифоването и полирането

Гранулати, перли и прахообразни материали, съпътстващи просушаването и почистванео и същинското шлифоване и полиране
за повече информация: http://www.walther-trowal.de