Начало  STEIMEL

STEIMEL

steimel_logo

Steimel GmbH & Co. Maschinenfabrik

Фирма със 125 годишна история, специализирана в производството на центрофуги за отделяне на смазочни, охлаждащи течности и масла, машини и инсталации за натрошаване на стружки и различни видове индустриални помпи

Центрофуги за отделяне на смазочни, охлаждащи течности и масла

Настоящата петролна криза водеща до непрекъснато растящи цени на петролните продукти налага все по-често търсенето на икономии в производствения процес. Извлечените чрез центрофугиране промишлени течности се използуват многократно в производствения процес, тъй като при третирането не се променят физичните им параметри.

В центрофугите на фирма Щаймел е възможно и нанасянето на финни покрития върху детайли с различно предназначение.

Машини, инсталации и линии за натрошаване на стружки в машиностроенето

Чрез третиране на стружките в края на производствените стружкоотделящи процеси се постига икономия на празни пространства за съхраняването им, подготовка за последващо извличане на промишлените течности чрез центрофугиране; постигане на по-висока цена на пазара за вторични суровини; спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Голямата гама машини на фирма ЩАЙМЕЛ позволява обработката на стружки от различни видове материали, включително и от жилави, еластични стомани. Фирмата предлага и пълна автоматизация на стружковото складово стопанство.

Зъбни, центробежни, ротационни, героторни и други помпи с изключително дълъг експлоатационен срок, висок КПД, лесен монтаж. Помпите са съобразени със специфичните нужди на клиента и намират приложение в охладителни инсталации, химически рафинерии, хранително-вкусовата промишленост, дизелови корабни мотори, асфалтополагащата техника и други.

за повече информация: http://www.steimel.com/

sn1

sn2

sn3