Начало  JOKE  Курсове по полиране

Курсове по полиране

Всяка година фирма „ Хофман Консулт България” организира курсове за полиране в България.

Водещ на курсовете е г-н Дитер Лухт от фирма „Йоке”, Германия – изявен специалист във финишната обработка на матрици.

Курсовете се провеждат в различни градове на страната, при производители на инструментална екипировка или в сградата на фирмата в София.

За участие в курса се заплаща минимална такса.

Водещо начало по време на курса е създаване в курсистите на практически умения за правилна работа с устройство и консумативи за полиране.

За целите на обучението на всеки курсист се предоставя машинка за полиране и консумативи. Обработва се типов детайл от инструментална стомана, като последователно се полират повърхнини с различна форма. След обяснение и демонстриране на правилния метод на обработка курсистите самостоятелно извършват операциите по полиране на типовия детайл. В своята работа те са насочвани и коригирани от водещия на курса.

По време на работата се изясняват всички възникващи въпроси, а след приключване на полирането на всяка отделна повърхнина се провежда дискусия-обобщение.

В края на курса курсистите получават сертификат на фирма „Йоке” за завършен курс по полиране.

kursove1

kursove2