Начало  HALDENWANGER

HALDENWANGER

haldenwanger_338x180px

Фирма HALDENWANGER Technische Keramik GmbH Co е основана през 1895 г. Тя е водещ производител в областта на високотехнологичната техническа керамика.

Широката продуктова гама се простира в областите на оксидната и без оксидната керамика. Приложението на тези продукти е в технически системи с високи топлинни, химически и механични натоварвания.

Фирмата притежава дългогодишен опит и предлага не само доставка на изделия, а също така и партньорство при решаване на конкретни технически проблеми.

От края на 1997 г. HALDENWANGER става част от британската компания

Morgan Crucible Company PLC.

Основни групи изделия:

1. Тръби – защитни тръби, тръби за нагряване чрез излъчване, тръби за носачи за нагреватели, греди, профили и др.

2. Ролки за ролкови пещи от оксидна и карбидна керамика. Работна температура до 2000 0С за всички видове пещна атмосфера.

3. Ролки от кварцова керамика за пещи за закаляване на стъкло.

4. Конструкционни елементи за пещи от силициев карбид (SiC) – греди, плочи специални профили. Материалите са от ново поколение огнеупори:

– рекристализиран SiC – Halsic – R до 1600 0С;

– инфилтриран SiC – Halsic – I до 1350 0С;

– синтерован SiC – до 1650 0С.

5. Лабораторен порцелан – класически форми и изделия по DIN VDE 0335.

6. Специална техническа керамика по заявка на клиента.

7. Елементи за балистична защита на хора и машини в областта на военните и полицейски сили.

за повече информация: http://www.haldenwanger.de