Начало  EFFGEN
ИНСТРУМЕНТИ С ВИСОКА ТОЧНОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ

за обработка на твърди метали и сплави, стъкло, минерални и синтетични камъни, полупроводникови материали, керамика, молибден, графит и други

ШЛАЙФАНЕ – шлайфшайби, шлайфцилиндри, специални инструменти по чертеж

РЯЗАНЕ – отрязващи дискове, режещи ленти, режещи телове

ИЗРАВНЯВАНЕ – изравнителни плочи, колелца, блокове, ролки и други видове изравнители

ПИЛЕНЕ – иглени, шлосерски, матричарски, машинни пили

ПРОБИВАНЕ – кухи свредла, специални свредла, сенкери

ПОЛИРАНЕ – полирпасти, прах за полиране, фолиа за полиране

за повече информация: http://www.effgen.de

effgen1
effgen2